Interessant å se på ordvalgene

Lommemannen er en av de mest kjente serieforbryterne i Norge. Det er skrevet mye om ham og da spesielt om hvordan han så ut. Ser man på siden Les mer om hans signalement så er dette faktabasert. Beskrivelsen er kun beregnet som et ledd i å identifisere ham. Det er ingen fiksjon, men kun fakta. Samtidig så er det verdt å merke seg at konteksten gjør at man tillegger ordene en ekstra mening.

 

Dette betyr ikke at ordene er ment å være noe annet enn faktabasert, men mer at de som leser automatisk tolker ordene. Dette er noe som både gjøres bevist og ubevist. Så denne saken er interessant å bruke som en basis for en analyse av hvordan ord tolkes og brukes i forskjellige sammenhenger. Dette er selvsagt meget viktig når man ser på Internett er et skriftlig medium, hvor det er viktig å være svært bevist på hvordan man formidler kunnskap. Det er helt essensielt å vurdere mottakeren, slik som man har gjort i denne saken.
Husk at ditt budskap skal tolkes og det kan være vanskelig å sette deg i en annen situasjon. Så husk å vurdere ordvalgene dine nøye, så du er sikker på at du uttrykker deg klart og konsist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>